Επιμορφωτικό υλικό από την Πράξη "Ταχύρρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα στη διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης" (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)

τόμος Α', Αθήνα 2007


τόμος Β', Αθήνα 2008