ΤΠΕ ως μάθημα στο Δημοτικό
Τι και Πώς: «Ο τεχνολογικός αλφαβητισμός μέσα από αυθεντικές δραστηριότητες»

Ενημέρωση των δασκάλων και των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων για το τι είδους δραστηριότητες μπορούν να αναθέτουν στους μαθητές σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής
Α΄ Τάξη:
· Ζωγραφική, Λογισμικό παρουσίασης (παίρνω και αφήνω έτοιμες εικόνες, αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων πχ με το monstersexchange, Προμαθηματικές έννοιες και παίρνω και αφήνω Υπερ-δομή)
· Γράμματα, αριθμοί, Λέξεις, Προτάσεις με τον Επεξεργαστή κειμένου.
· Διαδίκτυο και Πολυμέσα ως πηγή πληροφοριών (αντιγραφή εικόνων με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού)
· Μεταξύ των δραστηριοτήτων: Διάσκέδαση-εξάσκηση με λογισμικά που υπάρχουν στο Διαδίκτυο ή παιχνίδια στα εκπαιδευτικά λογισμικά (με κριτήρια επιλογής που να υπηρετούν τους στόχους του ΑΠΣ της τάξης).
Β΄ Τάξη:
· Ζωγραφική, Λογισμικό παρουσίασης (παίρνω και αφήνω έτοιμες εικόνες, clip art, word art)
· Επεξεργασία κειμένου (Χρήση εικόνων, αποθήκευση και ανάκτηση) (Προσκλήσεις για τη γιορτή, το περιοδικό ή την εφημερίδα)
· Διαδίκτυο και Πολυμέσα (Λεξικά, Εγκυκλοπαίδειες) ως πηγή πληροφοριών (επιλεγμένοι δικτυακοί τόποι).
· Μεταξύ των δραστηριοτήτων: Διάσκέδαση-εξάσκηση με λογισμικά που υπάρχουν στο Διαδίκτυο ή παιχνίδια στα εκπαιδευτικά λογισμικά (με κριτήρια επιλογής που να υπηρετούν τους στόχους του ΑΠΣ της τάξης).
Γ΄ Τάξη:
· Ζωγραφική, Λογισμικό παρουσίασης (παίρνω και αφήνω έτοιμες εικόνες, clip art, word art, γράφω κείμενο, παρουσιάζω)
· Επεξεργασία κειμένου (Χρήση Πινάκων, Πλαισίων κειμένου, Γραφικών) (Ολοκληρωμένο θέμα πχ «Οι περιπέτειες του Οδυσσέα», «Οι άθλοι του Ηρακλή»)
· Διαδίκτυο και Συστήματα Γεωγραφικού Προσδιορισμού (Google Earth, maps) ως πηγή πληροφοριών.
· Εννοιολογικοί Χάρτες (πχ Οπτικοποίηση της «Ρύπανσης του Περιβάλλοντος»)
· Ομαδικές εργασίες διερεύνησης ενός θέματος με τη βοήθεια του Διαδικτύου (Ιστοεξερευνήσεις*) (Αξιολόγηση της εγκυρότητας της πληροφορίας)
· Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ασφαλής τρόπος χρήσης)
Δ΄ Τάξη:
· Οργανωμένη διεξαγωγή ενός project το οποίο περιλαμβάνει και Παρουσίαση (Ενδεχόμενη χρήση όλων των εργαλείων των οποίων έγινε εκμάθηση στις προηγούμενες τάξεις). Χρήση φωτογραφικής μηχανής, σαρωτή, Ηχογραφήσεις.
· Διεξαγωγή μιας μικρής μαθητικής έρευνας με χρήση εννοιολογικών χαρτών και υπολογιστικών φύλλων, γραφικών παραστάσεων. Πχ Διερεύνηση
o διατροφικών προτιμήσεων (Αγωγή υγείας)
o προτιμήσεων ελεύθερου χρόνου (πχ αθλήματα)
o καιρικών συνθηκών
o κ.α.
· Διερεύνηση ποικίλων θεμάτων Ιστορίας, Μελέτη Περιβάλλοντος, Μαθηματικά κ.α. (Δυνατότητα δημιουργίας Ιστολογίου και χρήσης του Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
· Θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου, και αξιολόγησης της εγκυρότητας της πληροφορίας.
· Διαχείριση αρχείων, Χρήση της «Βοήθειας» προγραμμάτων

Ε΄ Τάξη
· Οργανωμένη διεξαγωγή ενός project το οποίο περιλαμβάνει και Παρουσίαση (Δημιουργία βίντεο και ήχου).
· Πολυμεσικό παραμύθι (με ήχους και εικόνες), Ημερολόγιο, video-σχόλιο, διαφήμιση, αφίσα, άρθρο σε σχολική εφημερίδα
· Διεξαγωγή μιας μικρής έρευνας με χρήση εννοιολογικών χαρτών και υπολογιστικών φύλλων, γραφικών παραστάσεων. Ενδεικτικά:
o Μείωση κατανάλωσης ρεύματος στο σπίτι
o Μέσος όρος βαθμολογίας
o Κόστος μιας εκδρομής
o Εμβαδό και περίμετρος γεωμετρικών σχημάτων
o Η επίδραση των μεταβλητών μήκους και πλάτους στο εμβαδό γεωμετρικών σχημάτων
o άλλο
· Διαταξιακές και Διασχολικές συνεργασίες μέσω Διαδικτύου.
· Θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου, και αξιολόγησης της εγκυρότητας της πληροφορίας, αντιμετώπισης παρενόχλησης μέσω διαδικτύου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,spam (πχ έρευνα για τη χρήση του διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές του σχολείου με επεξεργαστή κειμένου ή με google docs)
· Σχεδιάζουν και επεξεργάζονται ζωγραφιές, εισάγουν χελώνα και της αλλάζουν μέγεθος και σχήμα. Δημιουργία απλών γεωμετρικών σχημάτων με Logo-Like περιβάλλον (Microworld, Kturtle, Scratch) ή εκπαιδευτική ρομποτική (πχ Lego-Mindstorms)
· Δημιουργία δοκιμασιών (tests) (πχ με Hot potatoes)
· Η έννοια των Δικτύων.

ΣΤ΄ τάξη
· Οργανωμένη διεξαγωγή συνθετικών εργασιών οι οποίες περιλαμβάνουν και Παρουσίαση, αφίσα, γελιογραφία, σκίτσα, ενημερωτικά φυλλάδια, ερωτηματολόγια, ταινία, άρθρα, συνεντεύξεις για τη σχολική εφημερίδα ή το ιστολόγιο/wiki (πχ το Δάσος, ΤΠΕ και επιπτώσεις τους στην κοινωνία)
· Διεξαγωγή μιας μικρής έρευνας με χρήση εννοιολογικών χαρτών και υπολογιστικών φύλλων, γραφικών παραστάσεων.
· Ιστοεξερευνήσεις
· Δημιουργία Ιστολογίου (blog)ή wiki
· Δημιουργία απλών εφαρμογών με Logo-Like περιβάλλον (Microworld, Kturtle, Scratch) ή εκπαιδευτική ρομποτική (πχ Lego-Mindstorms)Για τις δραστηριότητες που υπάρχουν στον Οδηγό για τους Εκπαιδευτικούς μπορούμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες οι ίδιοι να ενημερώσουμε τους δασκάλους…(πχ Δ΄ τάξη Οδηγός σελ. 85, Εκστρατεία ενημέρωσης για την Κυκλοφοριακή Αγωγή)
ίσως μέσω του προσωπικού δικτυακού τόπου, blog ή wiki που διατηρούμε ή το σχολικό.